Om Iliuka

Iliuka er en mange tusen år gammel energi som kanaliseres gjennom transemediet Leif Havik..
Iliuka har en antatt opprinnelse fra Tibet for omtrentlig 40000 år siden

Om Iliuka

Iliuka har en antatt opprinnelse fra Tibet for omtrentlig 40000 år siden. Han har derimot også talt om tider før denne tidsepoke, blant annet fra Atlantis, Lemuria, og Pleiadene. Det eksisterte en gang i fjern tid, et velutviklet samfunn i Tibet kalt Kobatel. Dette var nærmest et senter eller en by. I dag finnes visstnok ruiner av dette.

White EagleFlokkens vandring

I fjerne tider ble det foretatt en fysisk vandring over flere kontinenter og over flere inkarnasjoner. Vandringen begynte etter at Kobatel ble invadert av folk fra de Mongolske stepper, og vandringen ble splittet gjennom at noen vandret mot øst og noen mot vest. De som vandret mot øst, gikk over ”Beringaland”  hvor det da var fast forbindelse over til Alaska. Og de som vandret mot vest, gikk vest over de russiske stepper, over Norden og nordover hvor man reiste med skip over havet forbi Island, Grønland og til Inuvick i Canada.

 

Iliuka kan derfor tilskrives å ha vært Tibetaner, Inuitt og senere indianer. Han var høvding og medisinmann både som inuitt og som indianer. I dag ville vi kalle det shaman. Iliuka omtaler alle landområder nord for Polarsirkelen som Inus rike, om det er i Sibir eller i Canada, eller i Norden. Han har formidlet at det i fjerne tider var varme vinder og dermed isfritt over hele polområdet. Det var også andre havstrømmer på grunn av landområder som i dag er sunket i havet.

Tid og rom og kollektiv bevissthet

I og med at Iliuka ikke opplever tidsfenomenet slik vi gjør, er han i stand til å ”koble” seg opp i hvilken som helst problemstilling. Noen har fått detaljerte svar om bil-tekniske problem, ja til og med et Cessna-fly. Han forklarer at det finns en slags universell kollektiv bevissthets ”database” hvor alle svar finns. Dette er hans arkiv. Han opplever å være totalt tilstede i nuet, og nærværende over alt i dette nuet, siden han da ikke forholder seg til vår tid-rom-modell. ”Det er som luften vi puster” sier han. Og alle molekyler og partikler har bevissthet, enten de er her eller der. For Iliuka finns ikke slike begreper som her og der. Alt er her.

Livsprosesser og helseproblem.

Iliuka er klok når det gjelder livsprosesser og helseproblem. Alt begynner med en tanke, også sykdommer. Dermed kan de også helbredes ved å endre tanken, - reversere kraften. Han forklarer at all informasjon om alle våre inkarnasjoner kan avleses ifra vårt aura-felt. Og det er det han gjør. Det hjelper lite å pynte seg før en kanalisering, for Iliuka ser det ikke i alle fall. Men han leser de vibrasjoner vår aura gir, og dermed kjenner han oss ”fra før”.

Jeg er Iliukas kanal

Iliuka kanaliseres gjennom meg som følge av en karmisk forløsning jeg må utføre for selv å bli fri. Jeg har hatt en inkarnasjon som blant annet bøddel, og har hugget mange hoder. I denne inkarnasjonen har jeg på sjelsplan ”forpliktet” meg til å gjøre mye for å få hoder på plass igjen, billedlig talt.

Det er ikke alltid like morsomt med en sterk guide ved sin side. Iliuka er alltid tilstede, og er veldig engasjert når jeg deltar i spirituelle samtaler, - nesten som et barn. Da kjenner jeg veldig sterke vibrasjoner i hele kroppen. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg kunne sende ham på ferie. Og jeg får ikke noe gratis heller. Dersom jeg selv har behov for Iliuka`s råd må jeg få noen til å spørre for meg, noe som jeg av og til også gjør.

Välsignat vare elden och allt vad den bestrålar:
För där är nya epoker för din Jord och för människor där lever på din Jord. Där är således människor nu under dekader där bliver erbjudet gåvor för att upplysas. Nu är timmen kommen för att använda kraften och se vad den själv kan bestråla genom att använda kraften den bär. Således vill den och lättare se hur där bliver högre frekvenser till allt vad där användes av spirituell energi. Allt vad den söker till universums källa är något den själv bjuder till sin nästa. Kono Ekatah.

Sist oppdatert: 2015-02-10